ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР ЕС БЪЛГАРИЯ

Ваучери за заети лица

Ваучери за заети лица

Образователен център „ЕС България” предлага обучение с ваучери по програмата „ Ваучери за заети лица “. Нашият център е одобрен доставчик на услуги по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”.

 

Какви обучения предлагаме?

Образователен център „ЕС България” предлага обучения по:

  • Английски език – нива А1, A2, B1, B2 и C1
  • Немски език – нива А1, A2, B1, B2 и C1

Обучението, което предлагаме покрива три езикови нива, като всяко едно от тях е с продължителност 100 учебни часа, каквито са изискванията на програмата. Всяко едно от нивата е с продължителност от 2 до 4 месеца, в зависимост от интензивността на курса.

 

Кой може да кандидатства по програмата „ Ваучери за заети лица”?

С настоящия проект се предоставя възможност на заетите лица в България, които са на трудов договор в предприятия извън държавната администрация и имат средна или по-ниска степен на образование да се включат в курсове за придобиване на професионална квалификация по професии и/или обучения по чужд език или дигитална компетентност.

 

Как да кандидатствам по програмата „ Ваучери за заети лица”?

Стъпка 1: Подаване на заявление

Заявлението се подава по електронен път или на хартия – лично в Бюрото по труда (и за двата вида прием само в работни дни, между 8.30 и 17.00 ч.)

Към заявлението се предоставят следните копия на документи, заверени лично с текст „Вярно с оригинала“ и подпис на лицето.

  • копие/я на документ/и за завършено образование и приложение/я към тях
  • копие/я на документ/и за допълнителни квалификации и преминати обучения.

Документите за завършено образование, издадени от чужбина следва да бъдат преведени и легализирани.

Агенция за превод и легализация „ЕС България” предлага 7% отстъпка от цените на преводите специално за кандидати по програмата „ Ваучери за заети лица”.

Стъпка 2: Изчакване на одобрение

След приключване на процеса на проверка за съответствие на подадените заявления с правилата на проекта, ДБТ уведомява одобрените и неодобрените кандидати по начин, посочен от тях в заявлението. Одобрените лица, в срок до 5 работни дни от уведомяването се явяват лично в ДБТ за издаване на уведомление за избор на ДОб за включване в обучение.

Стъпка 3: Избор на обучение

След получено одобрение, обучаемият избира курс от страницата на Образователен център „ЕС България“ и предоставя полученото уведомление  в удобен за него учебен център на Образователен център „ЕС България“.  Колегите от административния екип попълват уведомлението, с което обучаемият се връща в Бюрото по труда за издаването на ваучер.

 

Има ли допълнително заплащане към курсовете по програмата„ Ваучери за заети лица”?

Безвъзмездното финансиране по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ е в размер на 50% от стойността на ваучера, като останалите 50% се доплащат от обучаваното лице.

При обучение по Ключова компетентност Общуване на чужд език обучаемият доплаща 350.00 лв. за трите нива при подписване на договора за обучение.

 

Къде се провеждат обучението?

Образователен център „ЕС България” разполага с две учебни бази на територията на град София:

  1. Учебен център „Дондуков“, адрес: бул. „Дондуков“ 51
  2. Учебен център „Младост“, адрес: жк. „Младост“ 1, бл. 11, вх. Г