ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР ЕС БЪЛГАРИЯ

Индивидуално или групово езиково обучение

Как да изберем?

Индивидуално или групово езиково обучение публик

Случвало ли ви се е да избирате – дали да се обучавате в група или да предпочетете вариант, в който ще учите само вие и преподавател? Може би всеки, който решава да започне каквото и да било обучение си задава този въпрос. Като специалисти в областта на езиково обучение, ние подготвихме най-важното, което трябва да знае всеки, който иска да учи чужд език и изпитва колебания.

Няколко са факторите, които оказват влияние при избора и с които е добре да се съобразим преди да запишем индивидуално или групово езиково обучение:

Времето, с което разполагате за езиково обучение

Груповите обучения обикновено се предлагат с конкретни срокове, които трябва да спазват всички курсисти. Ако искате да преминете едно езиково ниво в група, то трябва да знаете, че всяко ниво има обявени начална и крайна дата и вие трябва да се съобразявате с тях.

При индивидуалното езиково обучение имате повече свобода. Там можете да определите дали едно ниво да протече за един месец, два, три месеца или година.

Вашият персонален график

Груповите обучения обикновено имат фиксиран график. Те се провеждат няколко пъти в седмицата по едно и също време.

При индивидуалното обучение вие можете да фиксирате свой собствен график, който да пасва точно на вашата програма.

Вида на езиково обучение

Езиковите обучения биват общи и специализирани. И за единия и за другия вид обучение се предлагат групови обучения.

Индивидуално обучение е подходящо да се избере, когато искате да учите нещо много конкретно. Например, ако сте лекар можете да запишете в група медицински английски. Но ако специализирате хирургия, по-добрият за вас вариант е да обърнете внимание на лексика само във вашата работна сфера. Така ще научите необходимото за по-кратко време, а понякога и инвестицията е доста по-малка.

Различно темпо на възприемане

При груповите обучения обикновено има график, който трябва да се спазва, за да може за определено време да се вземе конкретен учебен материал. Обикновено членовете  на групата без проблем усвояват новите знания за определения период.

При индивидуалните езикови обучения можем сами да определяме темпото на работа. Учебният материал може да се разпредели спрямо темпото на възприятие на индивидуалния ученик. Някои курсисти възприемат по-бързо, а за други е необходимо повече време за усвояване на новите знания и умения.  

Ако въпреки тези наши съвети все още се колебаете кой от вариантите да изберете, можете да се свържете с нашите консултанти. Те ще ви помогнат при избора и ще ви насочат към правилния за вас избор.