ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР ЕС БЪЛГАРИЯ

Къде изчезна транскрипцията?

Или как учим днес чужди езици

Преди няколко дни клиент ме попита дали използваме транскрипция при преподаването на чужди езици. Много отдавна не ми бяха задавали подобен въпрос. Тогава се замислих за това, че ние като специалисти по-трудно усещаме как навлизат новостите при изучаването на чужди езици. Споделих с екипа и решихме да напишем една статия за това. Тя има за цел да отговори на конкретни въпроси като:

Как и защо отпаднаха някои стари методи на обучение? Кои са новите методи, които се използват днес? Защо преподавателите и учениците ги харесват? Да започнем с любимата транскрипция:

С какво заменихме транскрипцията при ученето на чужди езици

Нека да си припомним как използвахме транскрипция при изучаването на чужди езици. Обикновено тя служеше при тези от тях, при които произнасянето на думите е различно от прочитането. Целта ѝ беше да се научим да изговаряме правилно думите. Но транскрипцията стана неудобна, тъй като се появяваше като една допълнителна азбука, изискваше доста време, резултатите не бяха задоволителни. В наши дни комуникацията е на първо място и новите методи са адаптирани към нея. Още от малки децата се научават да изговарят перфектно чуждите думи без да използват транскрипцията. Така максимално се доближаваме до начина, по който малкото дете учи родния си език. Използват се методите на многократните повторения. Колкото повече повтаряме една дума, израз или цяло изречение в различен контекст или ситуация, толкова по-лесно я запомняме. И няма съмнение, че така тези думи или готови изрази директно влизат в разговорната ни реч.

Как преводът отпадна при ученето на чужди езици

По-големите от нас си спомнят периодите в училище, когато ни караха да превеждаме текстовете от учебните помагала. Целта на превода беше да доближим максимално нашия език до този, който в момента изучаваме. Смяташе се, че такова сравнение би било от полза. Само че се появи проблем. Колкото повече съпоставяме двата езика, толкова повече мислим на нашия роден език, вместо да се научим да мислим на съответния чужд. В съвременните методи този проблем е решен. Сега е добре още в самото начало да започнем да учим чужд език без да използваме родния си. Така лесно се поставяме в ситуация, при която нямаме избор. За да сме активни участници в упражненията трябва да говорим, да водим комуникация.

Разбира се преводът е нужен за обучението на професионалните преводачи. Но съществува отделна такава дисциплина в университетите. Тя се преподава по специфичен начин и най-вече на обучаващи се, които вече имат много високо ниво на владеене на езика.

Защо вече не четем на глас текстовете от учебника

При по-старите методи на обучение половината от един учебен час преминаваше в четене на основния текст от учебника на глас от всички обучаващите се. Смяташе се, че така визуално се запаметяват думите, а и преподавателят може да чуе грешно прочетеното и да ни поправи. Това обаче водеше до два момента – скука при учениците или демотивация, ако някой сбърка. Сега вече не се страхуваме да правим грешки. Но грешките се обобщават от преподавателя и така пред всички от групата се поставя акцент върху това кои са допуснати грешки, а не кой ги е допуснал. Визуалното запомняне на думите пък става с помощта на флаш-карти, на които е изобразена думата, която първо преподавателят изрича на съответния език. След това всеки ученик  вижда думат в текста, в упражненията, в домашното, както и в някои видео уроци. Отново се залага на метода на многократните повторения. Така се избягва употребата на родния език при изучаването на чужди езици.

Днес много широко са застъпени и новите аудио-визуални методи за лесно запаметяване,а в последните години хит са и разбира се всички интерактивни методи на обучение. На тях считаме, че трябва да отделим специално внимание в следваща публикация.