ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР ЕС БЪЛГАРИЯ

Международни сертификати по немски език

Кои международни сертификати по немски език са най-подходящи за мен?

международните сертификати по немски език

В тази статия ще бъдем в помощ на всички, които искат да сертифицират знанията си по немски език на международно ниво. Международните сертификати биха ни послужили за кандидатстване за работа в България или чужбина или кандидатстване във висши учебни заведения в Германия или Австрия

Международни сертификати по Немски език за работа

  • Zertifikat Deutsch

Zertifikat Deutsch дава възможност на всеки да сертифицира знанията си от начално ниво А1 до най-високото ниво на владеене на немски език С2. Можем да се явим в зависимост от това до кое ниво на обучение сме стигнали. Ако например сме завършили ниво В1, то и сертификатът на който трябва да се явим, за да защитим знанията си също трябва да бъде В1. Този сертификат може да се държи и в България, но проверяващите в повечето случаи са от Германия.

  • Deutsch für den Beruf

Този сертификат е специализиран и показва знания в общуването в професионална среда. За да се явите на този сертификат, трябва да имате покрито ниво В2, както и тестова подготовка за изпита.

Международни сертификати по Немски език за образование

Вариантите за сертифициране с цел обучение в Германия са няколко:

  • DSD I и DSD II

Това са сертификати, които получават ученици от специализирани училища в България като езиковите гимназия. Атестацията, а често и самото обучение се провежда в България, но изпитващи и обучаващите са от Германия. Нивата са две като DSD I отговаря на ниво В1 и е пододящ за кандидатстване в колежи, а DSD II отговаря на нивата В2 /С1 и е подходящ за висши учебни заведения в Германия.

Изпитът не е отворен за външни кандидати т.е ако не учите в специализирано училище, където можете да се явите на такъв изпит, то трябва да се ориентирате към други сертификати. Ето и алтернативата:

  • DSH – нива В2, С1 и С2

Този изпит се държи в университета, в който се кандидатсва и почти всеки университет  има собствени изисквания, с които всеки трябва да се съобрази.

  • Test Daf – нива В2 и С1

Tози тест е много подобен на DSH теста, но не съдържа компонента граматика . Удобството е, че той може да се държи и в България, в Гьоте институт.

Международен сертификат по Немски за Австрия

За кандидатстване за работа и най-вече за обучение в Австрия често се изисква различен изпит по немски език, а имено ÖSD.

За него сме написали подробно как става самата подготовка и изисквания в нашия сайт, секция Подготовка за ÖSD.

Надяваме се да сме ви насочили към най-пододящия сертификат за Вас, който ще допринесе за по-добрата ви квалификация, работа и образование. Ако имате въпроси, можете да се свържете с нашите консултанти на тел.: 0896 65 19 48 или на имейл: office@esbulgaria.com