ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР ЕС БЪЛГАРИЯ

Специализирани езикови курсове

Кога да се насочим към тях?

Всеки един от нас е различен индивид и всеки има своите индивидуални нужди и потребности. Същото се отнася и за чуждоезиковите обучения. Изборът на определени езикови курсове зависи изцяло от нашите лични условия и параметри, които задаваме предварително. Различните цели, които си поставяме при ученето на чужди езици, определят и нуждата от така нареченото специализирано обучение. Това са обучения, които са различни от стандартните езикови курсове.  Няколко са основните причини, които биха ни подтикнали към избора на езикови курсове със специализирано съдържание:

Комуникация на работното място

На работното място използваме речник и термини, различни от тези в ежедневието. Деловият стил изисква употреба на различен от ежедневния речников запас. Затова най-добрият вариант е да започнем курс, който ефективно да набляга на деловия език. За тази цел обикновено са създадени обучения, които най-общо наричаме Бизнес езикови курсове.

Кариерното развитие и специализирани езикови курсове

Всеки от нас работи нещо специфично и ако се наложи да използва термини в чуждоезична среда и да комуникира на чужд език с колеги във връзка с работната дейност, то тогава ще бъде необходимо да наблегне на конкретна лексика. Тя трябва да е свързана точно с дейността, която извършваме на работното място. В този случай можем да се насочим към курсове, които са създадени за дадена професия – например Английски за Юристи или Немски за Медици. За всяка една работна длъжност се използват готови учебни системи. А ако работната дейност е строго  специфична, то следва да се разработят индивидуални материали за отделния курсист, свързани с неговата работа. Такива езикови курсове са изключително целенасочени и са един от пътищата за нашето кариерно развитие.

Издаване на специализирани сертификати                                       

Когато кандидатстваме в чужбина в университет или за ново работно място, обикновено има изисквания за международно признати сертификати, които да удостоверят общото ниво на владеене на чужд език. Но има и специализирани сертификати, за които са предвидени различни от стандартните езикови курсове и обучения. Това са например международния сертификат за юристи TOLES, Business English Certificate (BEC), подготовка за ÖSD – австрийска езикова диплома  за немски език и др.

Пътуване и свободно време

И не на последно място стои нуждата от общуване на чужд език в свободна обстановка. Много често курсисти търсят езикови курсове, които да им помогнат за кратко време да усвоят начално езика, за да осъществяват контакти по време на своите екскурзии или пътешествия. Тогава специализираното обучение идва на помощ с добро усвояване на начално ниво и заучаване на конкретни изрази и фрази, които са повтаряеми и често използвани при пътувания.

Ако и вие искате да учите нещо конкретно и не смятате, че може да осъществите необходимото по време на общите езикови курсове, то не се колебайте. Опишете своя случай и потърсете съвет от нашите консултанти на тел. 0894 45 19 48 или на имейл office@esbulgaria.com.