ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР ЕС БЪЛГАРИЯ

Азбуката и падежите в немския език

падежи в немския език

Важни неща за азбуката и падежите в немския език

В предходна статия започнахме да изследваме специфичните особености на немския език, които всеки е добре да знае дори още да не е се е сблъсквал с този език. Уточнихме спецификите на съществителните и прилагателните имена, както и на глаголите в езика. Сега ще се запознаем с подробности за немската азбука и падежите в немския език.

Азбуката в немския език

Азбуката има 26 букви и 4 специфични знака. 3 от тези символи са умлаутни форми на буквите a, o и u – Ä, Ö и Ü. Четат се по-специфично като се изговаря една от буквите, но устата се отваря за буквата Е. Другият специфичен знак за немската азбука е буквата ß (estset), която всъщност обозначава двойното ss. Когато възниква буквата ß есцет всъщност има идеята да съкрати изписването на две последователни ss. Всъщност това се оказва затруднение в езика последствие и от скоро по новите правила в немския отново имаме завръщане на изписването с двойно s.

Падежите в немския език

В немския език има четири падежа. Те са именителен (Nominativ), винителен (Akkusativ), дателен (Dativ) и родителен (Genitiv).

Те определят как ще употребим всяко едно съществително в изречението. В първата статия споменахме, че всяко съществително в немския получава своя род и число благодарение на определителните местоимения Der, Die и Das. Е сега ще ви изненадаме, че падежите пак променят самите местоимения. Една чудесна таблица за улеснение онагледява как се случва промяната.

Промяна на определителния член

 

Падеж

Мъжки род

Женски род

Среден род

Множествено число

Номинатив

der

die

das

die

Акузатив

den

die

das

die

Датив

dem

der

dem

den

Генитив

des

der

des

der

 

В курсове по немски език за ниво А1, подробно се изучават и практикуват всички тези особености на немския език. Можете да разгледате актуалния ни график на www.esbulgaria.com/график/. Там можете да видите освен графика на всички курсове по немски, също и продължителност, цени и отстъпки за всяко едно от нивата, които планираме да започнат това лято.

В следващата статия ще Ви запознаем с други важни и интересни особености на немския език.

Следва продължение…