ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР ЕС БЪЛГАРИЯ

Специфични особености на немския език

 

Какво трябва да знае всеки за немския език, който стартира с неговото опознаване и изучаване

немския език

Всеки е чувал за специфичните особености на немския език. Всички знаем, че не е лесен за научаване и звучи не особено мелодично. Всъщност немският език е изключително богат език и когато се задълбочим в неговото изучаване откриваме, че не е толкова страшен и дори започва да ни харесва как звучи, а някои от нас дори се влюбват в неговото произношение.

Това е така, защото немският език има конкретна структура и ако се съсредоточим върху някои основни правила, трудностите изчезват с течение на времето.

Директно започваме с първите особености, с които се сблъскваме, когато започваме да учим немски език.

Съществителните имена в немския език

Съществителните имена в немския език имат свой род и число. Пред всяка дума стоят определителните der, die и das, които ни показват дали думата е от мъжки, женски или среден род.

Der – мъжки род

Die – женски род и множествено число

Das – среден род

Например: „die Sonne – слънце“ в българския език сме свикнали да възприемаме в среден род, докато в немския език „слънцето“ приема женския си род с определителен член „die”.

Хубавото е, че в повечето случаи определителните членове следват правила и могат да се запомнят лесно, следствие на тези указания.

Глаголите в немския език

Глаголите в немския език имат специфично спрежение в определения род и число, но това го срещаме и в българския език и обикновено не затруднява учениците. Това, което може да е по-объркващо за нас е, че понякога глаголът в немското изречение стои на края на самото изречение, а не както сме свикнали да го поставяме на второ място. Но…и затова си има строги правила. С малко упражнения се свиква и става дори забавно.

Прилагателните имена

Прилагателните имена в немския език се употребяват по два начина:

  1. Самостоятелно в изречението – тогава нямат род и число и се употребяват в основната им форма
  2. Като определящи съществителното име – тогава получават рода и числото на самото съществително

Например:

  1. Er ist klein – той е малък

Прилагателното “klein” e в основната си форма

  1. В словосъчетанието „Mein kleiner grüner Kaktus“ – моят малък зелен кактус, „klein“ получава окончание –er за мъжки род, идващо от съществителното към него „Kaktus”

Особеностите в немския език не са малко – падежи, специфични букви в азбуката и т.н.

Ако искате да обърнете сериозно внимание на езика, можете да се информирате за нашите летни курсове по немски език, които образователен център „ЕС България“ организира това лято.

Нашият екип ще продължава да Ви информира за всички новости и специфики на този език с идеята да направим по-леко неговото възприемане и изучаване.  

Следва продължение…