ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР ЕС БЪЛГАРИЯ

Учим ли днес по-лесно чужди езици

Или как съвременният свят наложи новите методи на обучение

Последните 20 години почти по нищо не приличат дори и на предишните 20. Бързото развитие на съвременните технологии и глобализацията водят със себе си нуждата да бъдем максимално адаптивни към почти светкавични промени. Това се случва съвсем естествено и в сферата на обучението и образованието. Възникват все по-различни потребности на самите обучаващите се. За да се адаптираме към изискванията на съвременната среда, всички ние трябва да сме гъвкави в методите на учене и най-вече на преподаване.

Глобализацията увеличи процесите на комуникация, а от там и от потребността да говорим все повече езици. Овладяването на по-голям брой чужди езици трябва да се случва за сравнително кратък период от време. Това създаде естествената необходимост преподаването им да става с помощта на различни, модерни, интерактивни методи.

Новата роля на преподавателя при преподаването на чужди езици

Преподавателят вече не представлява говорещ субект, който предава факти в 90% от време на урока. Той ръководи екип от ученици, които са изключително активни в обучителния процес. Учебният час преминава в директно усвояване на новите знания чрез разговори на съответния чужд език. Много важно е преподавателят да избере подходяща тема. Тя трябва да е актуална, да разисква реален проблем. Преподавателят създава задачи на екипите от ученици, а те ги решават под формата на дебати, анкети, дискусии и др. Изключително използван е така наречения брейнсторминг. Преподавателят се опитва да провокира учениците като им задава проблем, който те трябва заедно да решат. Той се превръща в слушател като на моменти влиза в ролята на ръководител и активира там, където е необходимо.

Навлизане на сугестопедията като част от преподаването на чужди езици

Днес е нужно не само да владеем писмено един език. Определено на преден план излиза нуждата да можем да разговаряме на живо или онлайн. Това води до използване на сугестопедични методи на обучение. Въвеждане на творчески елемент в обучението предопределя активиране на мозъчната дейност, до бързото и лесно запаметяване на готови изрази и фрази. Забавното учене чрез влизане в театрални роли, изпълнения на любими песни води до допълнителна мотивация на учениците.

Интерактивната бяла дъска

А на къде сме тръгнали без използване на информационните технологии. Вече без тях не можем, а присъствието им в обучението го прави все по-интересно и забавно. Използване в часовете на интерактивна бяла дъска активира всички сетива при обучаемите. Слушат, гледат и едновременно с това са активни участници в обучението, работейки на самата дъска. Бързо и лесно преподавателят може да открие всякаква информация в интернет и да го сподели на екрана с курсистите.

Преподаване на чужди езици онлайн

Още преди да настъпи Ковид пандемията, интересът към онлайн преподаването на чужди езици се увеличи. Хората станаха много заети и да отделят време за път до обучителния център се оказа лукс. Достъпът до интернет връзка навсякъде пък допълнително стимулира обучаемите да учат чужди езици онлайн. Съвременните платформи помагат онлайн обучението по никакъв начин да не се различава от присъственото. Онлайн обучението има своите предимства и вече е предпочитан начин на обучение при много от учениците.

Най-хубавото е, че ученето на чужди езици става по-достъпно, а това прави светът ни по-богат, широк и отворен за нови знания и приключения.