Интерактивно обучение, стъпка в бъдещето

interactive-whiteboard-tools

Дъската, като средство за обучение, е доказала полезността си векове наред. Тя не може да бъде отречена дори във времето на компютрите и новите технологии, но може да бъде интегрирана, така че да работи съвместно с тях.

Интерактивността, като съвременен модел за изграждане на образователен диалог, изисква нови техники и технологии на преподаване в училище. Въвеждането на съвременното интерактивно обучение увеличава интереса на учениците към часовете и активното им участие в самото обучение.

Интерактивната бяла дъска е едно от многото софтуерни изобретения, вече достъпни и в сферата на образованието, а преподаването с нея се превръща в лесно, интересно и увлекателно занимание. Този метод на преподаване развива зрителната памет на обучаваните и допринася за по-доброто усвояване на уроците. Според специалистите подобен род иновативно обучение увеличава посещаемостта в класовете и ангажира учениците в по-активното усвояване на преподавания материал.

multitouch_interactive_whiteboard_smart_finger_touch_interactive

Провеждането на урок с интерактивната бяла дъска е много по-ефективно, ако се подготви предварително под формата на презентация или ESB файл, като се осигури демонстрация на обекти и онлайн работа върху тях: добавяне на коментари, промяна на позициите им, решение на учебни задачи с разместване на обекти и т.н. Иновативният метод дава възможност на презентиращия да сменя слайдовете от разстояние, като пренася екрана на компютъра върху дъската и оперира с ръка или със специален маркер.

Всяко приложение на интерактивната дъска, пуснато от компютър, се визуализира на дъската. Разликата с традиционния екран е, че ако трябва да се правят някакви промени и стартирания по софтуера, това става от самата дъска, а не чрез мишката или клавиатурата. На дъската може да се пише, рисува, редактира, а също така от нея може директно да се принтира, запаметява, съхранява и изпраща по e-mail.

Работата с  интерактивна бяла дъската  не е толкова сложен процес и не изисква специфични технологични познания. Предимствата, които предоставя са много повече в сравнение с тези на обикновената  дъска.  Това  прави интерактивната дъска подходяща за използване в преподаването на всеки един учебен предмет.