Немски език – февруари и март

Образователен център „ЕС България“ обявява нови стартове по немски език:

Офис „Младост“ (Цариградско шосе):

Немски език, ниво A1 от 24.02.2020 г.  Занятията ще се провеждат в понеделник и петък от 18:10 до 21:00 ч.

Немски език, ниво A2 от 23.02.2020 г.  Занятията ще се провеждат в неделя от 09:00 до 14:00 ч.

Немски език, ниво В1 от 31.03.2020 г.  Занятията ще се провеждат в вторник и четвъртък от 18:10 до 21:00 ч.

Немски език, ниво В1+ от 22.02.2020 г.  Занятията ще се провеждат в събота от 09:30 до 15:30 ч.

 

Офис „Дондуков“:

Немски език, ниво В1 – 14.03.2020 г. Занятията ще се провеждат всяка събота от 10:00 до 15:00 ч.

Немски език, ниво С1 – 29.02.2020 г. Занятията ще се провеждат в събота от 09:50 до 14:00 ч.

За информация относно наличните места и графика на нашите нови стартове по немски език, може да посетите секция „График“.