Английски език за един месец от 20 АВГУСТ

Образователен център „ЕС България“ обявява нови стартове по английски език на 20 август:

Офис „Младост“:

Английски език, A1  – 20.08.2018 г.  Занятията ще се провеждат 4 пъти седмично  понеделник, вторник, четвъртък и петък от 09:30 до 13:00 ч.

Английски език, A2  – 20.08.2018 г.  Занятията ще се провеждат 4 пъти седмично  понеделник, вторник, четвъртък и петък от 09:30 до 13:00 ч.

Английски език, B1  – 20.08.2018 г.  Занятията ще се провеждат 4 пъти седмично понеделник, вторник, четвъртък и петък от 09:30 до 13:00 ч.

Английски език, B2  – 20.08.2018 г.  Занятията ще се провеждат 4 пъти седмично понеделник, вторник, четвъртък и петък от 09:30 до 13:00 ч.

За информация относно наличните места и графика на нашите нови стартове по английски език, може да посетите секция „График“.