Нови стартове по английски език

Образователен център „ЕС България“ обявява нови стартове по английски език:

Офис „Дондуков“:

Английски език, А2 – 20.02.2018 г.  Занятията ще се провеждат в два делнични дни – вторник и четвъртък от 18:30 до 21:00 ч.

Английски език, C1 – 11.03.2018 г.  Занятията ще се провеждат всяка неделя от 12:00 до 18:00 ч.

Офис „Младост“:

Английски език, A1 – 26.02.2018 г.  Занятията ще се провеждат в два делнични дни – понеделник и сряда от 09:30 до 13:00 ч.

Английски език, A1 – 23.02.2018 г.  Занятията ще се провеждат в два делнични дни – понеделник и петък от 18:10 до 21:00 ч.

Английски език, A2 – 27.02.2018 г.  Занятията ще се провеждат в два делнични дни – вторник и четвъртък от 09:30 до 13:00 ч.

Английски език, A2 – 11.03.2018 г.  Занятията ще се провеждат всяка неделя от 09:30 до 15:30 ч.

Английски език, B1 – 07.03.2018 г.  Занятията ще се провеждат в два делнични дни – понеделник и сряда от 09:30 до 13:00 ч.

Английски език, C1 – 11.03.2018 г.  Занятията ще се провеждат всяка неделя от 10:00 до 16:00 ч.

Английски език, C1 – 27.02.2018 г.  Занятията ще се провеждат в два делнични дни – вторник и четвъртък от 09:30 до 13:00 ч.

За информация относно наличните места и графика на нашите нови стартове по английски език, може да посетите секция „График“.