Нови стартове по английски език

Образователен център „ЕС България“ обявява нови стартове по английски език:

Офис „Дондуков“:

Английски език, A1 – 18.06.2018 г.  Занятията ще се провеждат в четири делнични дни – понеделник, вторник, четвъртък и петък от 09:30 до 13:00 ч.

Английски език, A2 – 16.09.2018 г.  Занятията ще се провеждат в два делнични дни понеделник и петък от 18:10 до 21:00 ч.

Английски език, B1 – 16.09.2018 г.  Занятията ще се провеждат в два делнични дни понеделник и сряда от 18:10 до 21:00 ч.

Английски език, В2 – 17.09.2018 г.  Занятията ще се провеждат в два делнични дни – вторник и четвъртък от 18:10 до 21:00 ч.

Английски език, C1 – 15.09.2018 г.  Занятията ще се провеждат всяка неделя от 14:00 до 19:00 ч.

Офис „Младост“:

Английски език, A1 – 11.06.2018 г.  Занятията ще се провеждат в три делнични дни – понеделник, сряда и петък от 18:10 до 21:00 ч.

Английски език, A1 – 09.07.2018 г.  Занятията ще се провеждат в четири делнични дни – понеделник, вторник, сряда и четвъртък от 09:30 до 13:00 ч.

Английски език, A2 – 18.06.2018 г.  Занятията ще се провеждат в три делнични дни – понеделник, сряда и петък от 18:10 до 21:00 ч.

Английски език, A2 – 18.06.2018 г.  Занятията ще се провеждат в четири делнични дни – понеделник, вторник, четвъртък и петък от 09:30 до 13:00 ч.

Английски език, B1 – 25.06.2018 г.  Занятията ще се провеждат в два делнични дни понеделник и сряда от 18:10 до 21:00 ч.

Английски език, B1 – 18.06.2018 г.  Занятията ще се провеждат в четири делнични дни – понеделник, вторник, четвъртък и петък от 09:30 до 13:00 ч.

Английски език, B1 – 24.06.2018 г.  Занятията ще се провеждат всяка неделя от 09:30 до 15:30 ч.

Английски език, В2 – 12.06.2018 г.  Занятията ще се провеждат в два делнични дни – вторник и четвъртък от 18:30 до 21:00 ч.

Английски език, B2 – 18.06.2018 г.  Занятията ще се провеждат в четири делнични дни – понеделник, вторник, четвъртък и петък от 09:30 до 13:00 ч.

За информация относно наличните места и графика на нашите нови стартове по английски език, може да посетите секция „График“.