Юридически английски

Вижте новите дати на старт за юридически английски и подготовка за сертификат TOLES!
Образователен център „ЕС България“ обявяви нови дати на  старт за юридически английски и подготовка за сертификатите TOLES!
Ниво В1-В2 в офис „Дондуков“ от дата 15 април 2019 г. Занятията ще се провеждат всеки понеделник и сряда в часовете между 18:10 ч. и 21:00 ч. (Подготовка за изпитна дата – 27 юни 2019 г.)
Ниво В2-С1 в офис „Дондуков“ от дата 12 април 2019 г. Занятията ще се провеждат всеки петък в часовете между 18:10 ч. и 21:00 ч. (Подготовка за изпитна дата – 22 август 2019 г.)
Повече информация за обучението можете да разгледате тук