График

Моля, изберете желания от вас език:

Легенда

  • Курсове с ограничен брой места
Курс по Ниво Начало Продължителност Дни на провеждане Час на провеждане Учебен център Цена
Забавен английски за деца 2 клас 11.06.2019 4 седмици вторник,четвъртък от 16:00 до 18:00
от 16:00 до 18:00
Офис - "Младост" 150.00
Забавен английски за деца 2 клас 18.06.2019 4 седмици вторник,четвъртък от 09:00 до 11:00
от 09:00 до 11:00
Офис - "Дондуков" 150.00
Английски за деца 4 клас 24.09.2019 31 седмици вторник,четвъртък от 17:00 до 18:00
от 17:00 до 18:00
Офис - "Младост" 540.00
Забавен английски за деца 3 клас 10.06.2019 4 седмици понеделник,сряда,петък от 16:00 до 18:00
от 16:00 до 18:00
от 16:00 до 18:00
Офис - "Дондуков" 180.00
Забавен английски за деца 3 клас 11.06.2019 4 седмици вторник,четвъртък от 16:00 до 18:00
от 16:00 до 18:00
Офис - "Младост" 150.00
Забавен английски за деца 4 клас 10.06.2019 4 седмици понеделник,сряда,петък от 16:00 до 18:00
от 16:00 до 18:00
от 16:00 до 18:00
Офис - "Дондуков" 180.00
Английски за деца 1 клас 24.09.2019 29 седмици вторник,четвъртък от 17:20 до 18:20
от 17:20 до 18:20
Офис - "Младост" 450.00
Забавен английски за деца 5 клас 17.06.2019 4 седмици понеделник,сряда,петък от 14:00 до 16:00
от 14:00 до 16:00
от 14:00 до 16:00
Офис - "Дондуков" 180.00
Английски за деца 2 клас 28.09.2019 30 седмици събота от 09:00 до 11:00 Офис - "Младост" 450.00
Забавен английски за деца 6 клас 17.06.2019 4 седмици понеделник,сряда,петък от 14:00 до 16:00
от 14:00 до 16:00
от 14:00 до 16:00
Офис - "Дондуков" 180.00
Английски за деца 3 клас 25.09.2019 30 седмици понеделник,сряда от 17:20 до 18:20
от 17:20 до 18:20
Офис - "Младост" 450.00
Забавен английски за деца 7 клас 17.06.2019 4 седмици понеделник,сряда,петък от 15:00 до 17:00
от 15:00 до 17:00
от 15:00 до 17:00
Офис - "Дондуков" 180.00
Английски за деца 6 клас 24.09.2019 30 седмици вторник,четвъртък от 16:00 до 17:20
от 16:00 до 17:20
Офис - "Младост" 540.00
Забавен английски за деца 1 клас 18.06.2019 4 седмици вторник,четвъртък от 09:00 до 11:00
от 09:00 до 11:00
Офис - "Дондуков" 150.00
Английски A1 12.08.2019 5 седмици понеделник,вторник,четвъртък,петък от 18:10 до 21:00
от 18:10 до 21:00
от 18:10 до 21:00
от 18:10 до 21:00
Офис - "Дондуков" 350.00
Английски A1 07.07.2019 12 седмици неделя от 09:30 до 14:10 Офис - "Дондуков" 350.00
Английски A1 24.06.2019 4 седмици понеделник,вторник,четвъртък,петък от 09:30 до 13:00
от 09:30 до 13:00
от 09:30 до 13:00
от 09:30 до 13:00
Офис - "Младост" 320.00
Английски A2 15.07.2019 10 седмици понеделник,сряда,петък от 18:10 до 21:00
от 18:10 до 21:00
от 18:10 до 21:00
Офис - "Младост" 400.00
Английски A2 24.06.2019 5 седмици понеделник,сряда,петък от 09:00 до 13:10
от 09:00 до 13:10
от 09:00 до 13:10
Офис - "Дондуков" 370.00
Английски A2 16.06.2019 12 седмици неделя от 09:30 до 14:30 Офис - "Дондуков" 400.00
Английски A2 01.07.2019 7 седмици понеделник,сряда,петък от 18:10 до 21:00
от 18:10 до 21:00
от 18:10 до 21:00
Офис - "Дондуков" 400.00
Английски A2 24.06.2019 7 седмици понеделник,сряда,петък от 18:10 до 21:00
от 18:10 до 21:00
от 18:10 до 21:00
Офис - "Младост" 400.00
Английски B1 13.06.2019 4 седмици понеделник,вторник,четвъртък,петък от 09:30 до 13:00
от 09:30 до 13:00
от 09:30 до 13:00
от 09:30 до 13:00
Офис - "Младост" 370.00
Английски B1 01.07.2019 7 седмици понеделник,сряда,петък от 18:10 до 21:00
от 18:10 до 21:00
от 18:10 до 21:00
Офис - "Дондуков" 400.00
Английски B1 17.07.2019 11 седмици сряда,петък от 18:10 до 21:00
от 18:10 до 21:00
Офис - "Младост" 400.00
Английски B1 12.08.2019 5 седмици понеделник,сряда,петък от 09:30 до 13:40
от 09:30 до 13:40
от 09:30 до 13:40
Офис - "Дондуков" 370.00
Английски B1 13.07.2019 14 седмици събота от 09:30 до 14:00 Офис - "Дондуков" 400.00
Английски B2 19.08.2019 5 седмици понеделник,вторник,четвъртък,петък от 09:30 до 13:00
от 09:30 до 13:00
от 09:30 до 13:00
от 09:30 до 13:00
Офис - "Младост" 390.00
Английски B2 30.06.2019 14 седмици неделя от 09:30 до 14:30 Офис - "Дондуков" 420.00
Английски C1 11.08.2019 14 седмици неделя от 09:30 до 14:30 Офис - "Дондуков" 420.00
Немски A1 01.07.2019 4 седмици понеделник,вторник,четвъртък,петък от 13:00 до 16:30
от 13:00 до 16:30
от 13:00 до 16:30
от 13:00 до 16:30
Офис - "Младост" 320.00
Немски A1 06.07.2019 16 седмици събота от 09:30 до 14:00 Офис - "Дондуков" 350.00
Немски A2 25.06.2019 11 седмици вторник,четвъртък от 18:10 до 21:00
от 18:10 до 21:00
Офис - "Дондуков" 400.00
Немски A2 15.06.2019 11 седмици събота от 09:30 до 15:30 Офис - "Младост" 400.00
Немски B1 22.06.2019 14 седмици събота от 09:00 до 14:00 Офис - "Младост" 400.00
Немски B2 01.06.2019 14 седмици събота от 09:00 до 14:00 Офис - "Дондуков" 420.00
Испански A1 25.06.2019 8 седмици вторник,четвъртък от 18:10 до 21:00
от 18:10 до 21:00
Офис - "Дондуков" 310.00
Испански A1 01.07.2019 4 седмици понеделник,сряда,петък от 10:30 до 14:00
от 10:30 до 14:00
от 10:30 до 14:00
Офис - "Младост" 310.00
Испански A2 25.06.2019 8 седмици вторник,четвъртък от 18:10 до 21:00
от 18:10 до 21:00
Офис - "Дондуков" 310.00
Испански A2 01.07.2019 4 седмици понеделник,сряда,петък от 10:30 до 14:00
от 10:30 до 14:00
от 10:30 до 14:00
Офис - "Младост" 310.00
Испански B1 01.06.2019 11 седмици събота от 10:00 до 15:00 Офис - "Младост" 354.00
Руски B1 05.05.2019 11 седмици неделя от 09:30 до 13:45 Офис - "Дондуков" 310.00
Италиански A1 24.06.2019 4 седмици понеделник,сряда,петък от 09:30 до 13:00
от 09:30 до 13:00
от 09:30 до 13:00
Офис - "Младост" 310.00