Курсове за възрастни

Курсове за възрастни

В нашите курсове за възрастни са добре дошли хора от всички възрасти. За порасналите си клиенти ние предлагаме обучение по английски, немски, френски, италиански, испански, руски и гръцки език.

Продължителност на курса:

От 1 до 4 месеца за едно езиково ниво, в зависимост от интензивността на избрания от Вас курс.

Форма на обучение:

Групова – обучението се провежда в дневна, вечерна, съботна или неделна форма, в зависимост от предпочитанията и свободното Ви време. Брой курсисти – от 4 до 15.

Индивидуална и полуиндивидуална – Обучението се провежда с преподавател с един, двама или трима курсисти, в зависимост от предпочитанията и свободното Ви време.

Записване за обучение:
  • Правите безплатен тест за определяне на езиковото си ниво, ако то е различно от начално (А1);
  • Избраното от Вас обучение и учебните материали можете да заплатите на място в нашите офиси или по банков път;
  • При заплащане до 7 дни преди старта на обучението, получавате отстъпка от цената на курса;
  • Оригиналните учебни материали получавате на място в нашите офиси.
Сертификат:

Курсистите ни завършват обучението си в дадено езиково ниво с полагане на безплатен финален тест, покриващ изучения материал по време на курса. При успешното му преминаване те получават Удостоверение за завършено ниво и степен на владеене на езика в съответствие с Европейската езикова рамка.

График на нашите курсове за възрастни можете да видите в секцията „График“.

Европейска езикова рамка:

Нивата на чуждоезиково обучение  в Образовтелен център „ЕС България“ са съобразени с Референтната езикова рамка на Европейския съюз. С помощта на Европейската езикова рамка, може по-лесно и диференцирано да се направи оценка на чуждоезиковите компетенции. Оценяват се четири умения: слушане, четене, говорене, писане. В рамките на тези четири умения Европейската езикова рамка дефинира шест нива на езикови компетенции – от А1 (начинаещи) до С2 (почти майчин език).

Защо да запиша онлайн курс в „ЕС България“? 

.: Референтна рамка за езикова компетенция на Съвета на Европа :.

Определете сами Вашето ниво на владеене на езика!

Слушане Мога да разбирам познати думи и основни изрази, свързани с мен, моето семейство и непосредственото ми обкръжение, когато се говори бавно и ясно.
Четене Мога да разбирам познати имена, думи и прости изречения, например надписи върху табели, плакати и каталози.
Говорене Диалогична реч Мога да общувам с елементарни изрази, при условие че събеседникът е готов да повтори казаното по-бавно или да го изрази по друг начин и да ми помогне в намирането на точните думи. Мога да задавам прости въпроси и да отговарям на такива при непосредствена необходимост или позната тематика.
Монологична реч Мога да използвам прости изрази и изречения, за да опиша мястото, където живея, и хората, които познавам.
Писане Мога да напиша кратък текст за пощенска картичка (например от почивка или екскурзия). Мога да попълня във формуляри (например в хотел) името, националността, адреса си или други лични данни.