ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР ЕС БЪЛГАРИЯ

Общи условия за онлайн обучение

Обща информация, правила за ползване и цени

1. Информацията, поискана в регистрационната форма, ще използваме само с цел да се идентифицират Вашите нужди и интереси, за да можем да предоставим услуги с максимално добро качество. Личната информация, която Вие ни предоставяте, се ползва от закрилата нa Закона за защита на личните данни. Тя по никакъв начин няма да бъде използвана за цели извън изрично обявените в „Общи условия за онлайн обучение“ и няма да бъде предоставяна под каквато и да е форма на трети лица. Като неразделна част от Договора за обучение се подписва Приложение 1, във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679.

2. Правилата за ползване на онлайн услугите на Образователен център „ЕС България“ могат да бъдат променени по всяко време чрез актуализиране на „Общи условия за онлайн обучение“. Тези промени са публични, влизат в сила незабавно и са задължителни за всички клиенти.

3. Образователен център „ЕС България“ има право да променя цените без предварително известие, клиентите заплащат курсовете по цени, които са били актуални към момента на записването им.

4. При допуснати технически грешки в информацията публикувана на сайта, си запазваме правото да откажем записване за курс, като Образователен център „ЕС България“ не  дължи обезщетение. ОЦ „ЕС България“ е длъжен да възстанови изцяло заплатените от клиента до момента суми, ако има такива.

5. Един учебен час в ОНЛАЙН обучението на Образователен център „ЕС България“ е с продължителност 40 минути.

Използване на софтуер и учебни системи

Софтуерът и учебните системи, които са използвате при ОНЛАЙН обучението си в Образователен център „ЕС България“  са под закрилата на авторското право и са собственост на съответните производители и/или техните доставчици и партньори. Моля, преди употребата им да се запознаете с условията за ползване, определени от техните собственици.

Отказ от услуги

Съгласно чл. 55 от ЗЗП клиентът има право да се откажете от курс в срок от 7 работни дни след началото му. В този случай парите се получават обратно, след връщането на учебника и той е с ненарушен търговски вид. Ако учебникът е с нарушен търговски вид, ОЦ „ЕС България“ има право да удържи част от сумата за връщане в размер,  равен на цената на съответния учебник по действащата тарифа на съответното издателство или негов упълномощен представител. Всички разходи за връщането на учебника са за сметка на потребителя.
След изтичане на 7-дневния законоустановен срок, суми не се възстановяват.
Ако Образователен център „ЕС България“ не осигури курс, който да отговаря на договореното време на провеждане на часовете, клиентът може:

  • да получи платената сума обратно;
  • да изчака докато се сформира друга група
  • да избере алтернативно обучени.

Парите се възстановяват до 7 дни след началната дата на несъстоялия се курс.

Отсъствия

При групово обучение: в случай на пропуснати часове, суми не се възстановяват.

При индивидуално обучение: часовете не се считат за проведени и суми не се дължат за тях, ако:

1. Курсистът е предупредил чрез е-мейл най-малко 24 часа преди началото на обучението, в рамките на работното време на ОЦ „ЕС България“ и е получил потвърждение от администрацията, че сме получили електронното писмо.

2. Курсистът може да отложи час и чрез телефонно обаждане, не по-късно от 6 часа, в рамките на работното време на ОЦ „ЕС България“, преди началния час на курса си.

Ако не е изпълнено поне едно от горепосочените условия, то се счита, че курсистът е провел 1  учебен час и дължи заплащане за него.

Задължителна информация съгласно чл. 52, ал.1 от ЗЗП

1. Име и адрес на Доставчика на услугата

Образователен център „ЕС България”
Гр. София, бул. „Дондуков” 51

2. Основните характеристики на предлаганите от Образователен център „ЕС България“ курсове са описани подробно към всеки отделен курс в отделните секции на сайта.

3. Обявените цени на курсовете са без включен в тях данък добавена стойност, който не се начислява.

4. Заплащането на ОНЛАЙН обучението се извършва по банков път или на място в Учебен център на Образователен център „ЕС България“ най-малко три дни преди започването на обучението.

5. Стойността на разходите за доставка на учебниците, удостоверенията и други материали не са включени в цената на обучението, а се заплащат допълнително от курсиста при получаването на пратката.

6. Правата на потребителя от направена поръчка са посочени по-горе на тази страница.

7. Плащането на стоките е съобразено с чл.93 ал.1 на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД). За всяко заплащане получавате документ.