ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР ЕС БЪЛГАРИЯ

Съюзите и местоименията в немския език

Специфични особености при съюзите и местоименията в немския език

местоименията в немския език

В предходните две статии започнахме да изследваме специфичните особености на немския език, които всеки е добре да знае дори още да не е се е сблъсквал с този език. Уточнихме спецификите на съществителните и прилагателните имена, глаголите в немския език. Разгледахме специфичните букви и падежи в немския език

Сега ще се запознаем с подробности за различните видове местоимения и съюзи.

Съюзите в немския език

Най-важната особеност при съюзите в немския език е, че след тях следва различен словоред – прав или обратен. Това обикновено затруднява нас българите, тъй като говорим изключително в прав словоред.

Първоначално е добре научаването им да започне от най-употребяваните съюзи (независимо дали са в прав или обратен словоред) и след това постепенно да се надграждат като нова лексика.

Ето и някои от тях:

И – und

Но – aber

Защото – weil, denn

Или – oder

Въпреки това – trotzdem

Затова – deshalb

Местоименията в немския език

В немския език местоименията се променят спрямо падежната форма. За сега ще разгледаме личните местоимения, тъй като те са най-лесни за възприемане. На български това са аз, ти, той, тя, то, ние, вие, те. Изписват се с малка или главна буква, в зависимост от това, в коя част на изречението стоят. Ето и и как се спрягат спрямо падежите в немския език.

 

Nominativ

Akkusativ

Dativ

Аз

ich

mich

mir

Ти

du

dich

dir

Той

er

ihn

ihm

Тя

sie

es

ihm

То

es

sie

ihr

Ние

wir

uns

uns

Вие

ihr

euch

euch

Те

sie

sie

ihnen

Вие

(учтива форма)

Sie

Sie

Ihnen

Обученията по немски език започват с постепенно изучаване на съюзи и местоимения с цел научаването им да стане в естествена среда, в контекста на цяло изречение, а след това и на цял текст. Обикновено това се случва в нивата А1 и А2 от Европейската езикова рамка.

В следващата статия ще Ви запознаем с други важни и интересни особености на немския език.

Следва продължение…