ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР ЕС БЪЛГАРИЯ

Числата в немския език

Специфични особености на числата в немския език

числата в немския език

В предходните три статии направихме кратък преглед на особеностите на немския език за начинaещи. Уточнихме спецификите на съществителните и прилагателните имена, глаголите в немския език. Разгледахме специфичните букви, съюзи, местоимения и падежи в немския език.

Сега дойде ред и числата. В тази статия накратко ще поясним особеностите на:

Числата в немския език от 0 до 12

Числата от 1 до 12 се изучават в началния курс по немски език. Числата от 1 о 12 е добре да се научат наизуст, тъй като на тяхната основа са изградени по-големите цифри. В тази статия ще ви запознаем подробно само с тях. За останалите ще обясним подробно как се образуват и ще дадем пример.

1

eins

2

zwei

3

drei

4

vier

5

fünf

6

sechs

7

sieben

8

acht

9

neun

10

zehn

11

elf

12

zwölf

 

Числата в немския език от 13 до 19

Числата от 13 до 19 се образуват като към основната цифра се добави наставката „zehn”. Например 13 (тринадесет) се образува като към „drei“ добавим  „zehn”  и се получава „dreizehn“.

Числата в немския език от 20 до 100

Да се запознаем с числата от 20 до 100. Ето най-важното:

  1. Кръглите числа 20, 30, 40 до 90 се образуват като като към основната цифра се добави наставката „ßig”. Например 30 (тридесет) се образува като към „drei“ добавим „ßig” и се получава „dreißig“.
  2. По интересен начин се образуват числата между кръглите. Например 35 (тридесет и пет).

В тези случаи пишем и изговаряме първо втората цифра 5, след това първата 3 с наставка „ßig”.

Пример: 35 – fünfunddreißig = 5 (fünf) + и (und) + 30 (dreißig)

  1. Числото 100 си има собсвено име ”einhundert”

 

Числата над 100

Кръглите числа над 100 се образуват като пред „hundert“ се добавя основната цифра.

Например:

200 – zweihundert

300 – dreihundert

400 – vierhundert

 Числата над 1000 (eintausend)

Кръглите числа над 1000 се образуват като пред „tausend“ се добавя основната цифра.

Например:

2000 – zweitausend

3000 – dreitausend

4000 – viertausend

Така най-общо успяхме да ви запознаем с цифрите и числата в немския език. Това са базови съвети за начинаещи. Като всяка нова лексиката и числата в немския език се научават най-лесно чрез многократни повторения и упражнения за слушане или четене с разбиране. В курсовете по немски език за ниво А1 цифрите са едно от първите неща, които се включват в обучението. Те са основа на разнообразни разговори като например на колко години сме ( урок „да представим себе си“) или пазаруване в магазин (урок „колко струва“) и др.

Следва продължение…