ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР ЕС БЪЛГАРИЯ

Бизнес английски език за подготовка за бизнес сертификат BEC

Бизнес английски език за подготовка за бизнес сертификат BEC

Бизнес английски език за подготовка за бизнес сертификат BEC

 

За нашите клиенти, работещи в динамични бизнес среди, предлагаме  актуални учебни системи на водещи издателства, както и учебни материали, специално разработени от академичния екип на “ОЦ ЕС България”, които включват теми и ситуации от съвременната бизнес реалност. Усвояват се умения за водене на преговори и бизнес кореспонденция, работа по проекти и представяне на презентации на английски език.

 

Едновременно с това елегантният преговор на граматиката дава възможност за общуване на високо професионално ниво.

Обучението по бизнес английски език за нива В1,В2 и С1 е с практическа насоченост и включва актуални теми от ежедневието в деловите среди като:

 

  • Представяне на компанията и нейната дейност, сравняване на продукти;
  • Вътрешнофирмено общуване и кореспонденция;
  • Участие в заседания, откриване на заседанието, изказване и аргументиране на мнения, дискусии;
  • Бизнес общуване с клиенти и партньори;
  • Комуникация по телефона;
  • Доставки ;
  • Мениджмънт на оплакванията.
Форма на обучение: курс с продължителност от 1 до 3 месеца, 50 учебни часа
Цена на курса:
Ниво В1– 450лв.
Ниво В2– 490лв.
Ниво С1– 510лв.