Курсове по английски език за възрастни и младежи над 15 години

Курсове по английски език за възрастни и младежи над 15 години

Курсове по английски език за възрастни и младежи над 15 години

Курсове по английски език за възрастни

Поради широката си употреба, английският език е сред най-бързо развиващите се езици в целия свят. Ето защо, необходимостта от изучаването му чрез най-новите източници се превръща в задължение. Нашите курсове по английски език отговарят на най-съвременните изисквания.

За тези курсисти, които до момента никога не са изучавали английски език, предлагаме Уводен модул 20+, след завършването на който обучението плавно и уверено преминава към ниво А1 Elementary.

Английската учебна система “Outcomes” е сред най-новите и иновативни учебни помагала, по английски език за възрастни и младежи, на пазара в момента. Чрез интерактивно обучение и изцяло обновена лексика, учебниците са пригодени за лица с различно ниво на владеене на английски език – от A1 до C1.

Учебната система предлага различни разговорни упражнения с цел по-бързото проговаряне на езика. Темите са от различно естество и са съобразени изцяло с разнообразните интереси на желаещите да изучават английски език.

На страниците на “Outcomes” ще намерите различни граматични упражнения, както и отделна книжка, съдържаща най-употребяваните идиоматични и фразеологични единици за момента.

Изучаването на лексика и граматика се случва паралелно с опознаването на различни култури, както и техните традиции. Ето защо, системата “Outcomes” разширява не само познанията на курсистите по езика, но и провокира у тях желанието за разширяване на техния кръгозор.

Със закупуването на всеки учебник Outcomes получавате код за достъп до онлайн платформа с много допълнителни  лексикални и граматични упражнения.

На всички успешно завършили курса на обучение се издава Удостоверение за завършено ниво и степен на владеене на езика в съответствие с Европейската езикова рамка.

 Форма на обучение: курс с продължителност от 1 до 3 месеца и учебни часове:

За ниво А1 – 94+40 уч.ч.;

За нивата А2 и В1 – 90+40 уч.ч.;

За нивата В2 и С1 – 100+40 уч.ч.

Цена на курса:

Езиково ниво Учебни часове

Записване до 7 дни преди старта на курса

Стандартна цена
A1 94+40* уч. ч. 2 вноски по 165 лв. 2 вноски по 175 лв.
A2, B1 90+40* уч. ч. 2 вноски по 190 лв. 2 вноски по 200 лв.
B2, C1 100+40* уч. ч. 2 вноски по 200 лв. 2 вноски по 210 лв.

* Курсът на обучение включва допълнителни 40 уч. ч. в дистанционна, самостоятелна форма.

Отстъпки:

  • 40 лв. за записване за курсове през април и май
  •                                                      20 лв. „Доведи приятел“ или втори член на семейството
  • 20 лв. за наши стари курсисти 
  • 30 лв. за дневни курсове от понеделник до петък от 09.00 до 18.00 ч.
  • 40 лв. при записване на две последователни нива
  • * Можете да ползвате една или повече отстъпки
  • За студенти – студентска програма „УСПЕХ“