ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР ЕС БЪЛГАРИЯ

Немски език за туризъм

Немски език за туризъм

Немски език за туризъм

Немски език за туризъм

Всеки, който работи или има интерес в областта на хотелиерството, ресторантьорството или туризма, е добре дошъл в курса по немски език за туризъм в Образователен център „ЕС България”.

Учебната система ”Deutsch im Hotel” въвежда курсиста в основната лексика, свързана с туризма, по един много лек и приятен начин. Едновременно се придобиват умения за успешно водене на преговори и се усвояват тънкостите за водене на бизнес кореспонденция в бранша. Посредством актуални текстове, упражнения за слушане, реални ситуации и игри курсистите затвърждават уменията си в тази сфера.

Системата включва учебник и аудио CD-та.

За включване в курса по немски за туризъм са необходими предварителни познания по езика на ниво В2 според Общоевропейската езикова рамка.

На всички успешно завършили курса на обучение се издава Удостоверение за завършено ниво и степен на владеене на езика в съответствие с Европейската езикова рамка.

 Форма на обучение: курс с продължителност от 1 до 3 месеца, 100 учебни часа

Цена на курса:

Ниво DT – 650 лв.