ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР ЕС БЪЛГАРИЯ

Подготовка за изпит Sprachdiplom

Подготовка за изпит Sprachdiplom

Подготовка за изпит Sprachdiplom

Подготовка за изпит Sprachdiplom

Das deutsche Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz (DSD) е единсвената официално лицензирана и призната учебна програма от Германия за изучаване на немски език като чужд език в чужбина. Тази диплома се издава след полагане на изпит и многогодишна училищна подготовка. Голямото й предимство е, че за нива В2 и С1 се признава като доказателство за владеене на езика във всички висши учебни заведения в Германия.

Изпит:

Писмената част – четене, писане и слушане.

Устната част – представяне на папка/проект по дадена тема. За целта кандидатът избира тема, подбира минимум 10 статии по темата, на всяка статия прави резюме и коментар, както и обосновка на избора си. Освен папката, кандидатът подготвя и плакат/колаж по темата. По време на изпита  изпитваният представя папката си и презентира проекта, като отговаря на въпросите на изпитващите. Допълнително кандидатът получава още една тема, която да представи на момента.

Образователен център „ЕС България” предлага допълнителна подготовка за изпит Sprachdiplom (DSD II) за нива В2 и С1 в индивидуален или групов формат.

Подготовката за изпит Sprachdiplom включва:

– Упражнения за затвърждаване на отделните компоненти Leseverstehen, Hörverstehen, Schrifliche Kommunikation, Mündliche Kommunikation;

– Съдействие за изготвянето на папката за устния изпит (редакция на резюметата, коментарите и обосновките към статиите);

– Примерна презентация;

– Пробен писмен и устен изпит.

По време на подготовката за Sprachdiplom (DSD и DSD II) всеки един курсист, бива оценяван по критериите, зададени от Конференцията на културния министър на Германия и в зависимост от показаните резултати, получава обширна безплатна консултация как да подобри постиженията си, както и допълнителни упражнителни материали.

Продължителност:

40 уч. ч. – групов вариант + допълнителни 10 уч. ч. за пробен изпит.

20 уч. ч. – индивидуален вариант + допълнителни 10 уч. ч. за пробен изпит.

Цена:

Групово обучение – 390лв. за група, състоящта се от минимум 4 курсиста.

Индивидуално обучение – 490лв. (2 вноски по 245 лв).

Учебните материали се предоставят БЕЗПЛАТНО в онлайн формат на обучение.