ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР ЕС БЪЛГАРИЯ

Сертификатни курсове по немски език – практически модул

Сертификатни курсове по немски език – практически модул

Сертификатни курсове по немски език – практически модул

Сертификатни курсове по немски език – практически модул

Образователен център „ЕС България” предлага сертификатни курсове по немски език като подготовка за сертификатните изпити на Гьоте Институт  под формата на практически модули.

Подходящ за хора, които имат ниво на владеене на езика съответно на ниво В1, В2 или С1. Курсът е изяло с практическа насоченост. Целта е курсистите да се запознаят с формата на изпита и да усъвършенстват уменията си за четене, писане, слушане и говорене, както и  да постигнат най-добри резултати при явяване на изпит.

Zertifikat Deutsch (ZD) – С успешното полагане на този изпит кандидатът доказва, че има основни познания по немски език, които му дават възможност да общува свободно в ежедневието писмена и устна форма. Този сертификат отговаря на ниво B1 от Общоевропейската езикова рамка и се признава при кандидатстване за немско гражданство.

Goethe – Zertifikat C1 – Структуриран според изискванията на Референтната езикова рамка на Европейския Съюз, този сертификат замени ZMP (Zentrale Mittelstufe Pruefung). Доказва солидни познания по немски език и е популярен сред международните работодатели. Goethe – Zertifikat C1 се признава от повечето университети в Германия и Австрия и освобождава от входящ изпит по немски език.

Подготовка за полагане на изпити за други международни сертификати по немски език като Fit in Deutsch, Start Deutsch, Zertifikat Deutsch fuer Jugendliche, Zertifikat Deutsch fuer den Beruf, Pruefung Wirtschaftsdeutsch, Zentrale Oberstufepruefung (ZOP), Kleines Deutsches Sprachdiplom, Grosses Deutsches Sprachdiplom, DSH и TestDaf се предлага като индивидуално обучение.

Форма на обучение – курс с продължителност от 1 до 3 месеца, 50 учебни часа + 10 учебни часа пробен изпит.

Цена на курса:

Ниво ZD – 390 лв.

Ниво GZB2 – 390 лв.

Ниво GZC1 – 390 лв.