ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР ЕС БЪЛГАРИЯ

Сертификатни курсове по френски език

Сертификатни курсове по френски език

Сертификатни курсове по френски език

Сертификатни курсове по френски език

Образователен център „ЕС България“ предлага сертификатни курсове по френски език за изпитите DELF, DАLF и DFP.  DELF и DALF са официални, международно признати сертификати, които удостоверяват владеене на френски език на добро ниво. Сертификатите се издават от Министерството на образованието на Франция за удостоверяване на знанията по френски език на кандидати от други страни.

Всеки от сертификатите се състои от шест независими дипломи:
DELF A1, DELF A2, DELF B1, DELF B2, DALF C1, DALF C2.


Всеки от изпитите включва следните компоненти –
слушане с разбиране, четене с разбиране, писане, устен изпит.

Сертификатите DELF и DALF нямат срок на валидност.

Сертификатите DALF
C1 и DALFC2 удостоверяват по-висока степен на езикова компетентност и притежаването на тези сертификати гарантира прием във всички френски университети, без да има нужда от допълнителни изпити по езика.

Освен от висшите учебни заведения дипломите DELF и DALF се признават от редица работодатели в цял свят, включително и в България.
Изпитите се провеждат във Френски културен институт в България, както и в изпитните центрове в чужбина.

Форма на обучение – курс с продължителност от 1 до 3 месеца, 50 учебни часа + 10 учебни часа пробен изпит.

Цена на курса:

Ниво DELF1 – 490 лв.

Ниво DELF2 – 490 лв.

Ниво DELF3 – 490 лв.

Ниво DELF4 – 490 лв.

Ниво DАLF1 – 490 лв.

Ниво DАLF2 – 490 лв.

Сертификатът DFP (Професионален диплом по френски език към Търговската промишлена палата на Париж) е подходящ за фирми и институции, които желаят да осигурят знания  и умения на своите служители да комуникират на френски език в ключови ситуации от професионалния живот.

Успешно издържалите изпита получават диплома, адаптирана към изискванията на професионалния свят и призната от множество организации и фирми. Притежаването на този сертификат удостоверява владеене на френски език в тясна област, например в областта на правото, туризма, в сферата на хотелиерството, бизнес администрация, науките и техниката, здравеопазването и медицината.

Сертификатът DFP e признат от много образователни системи, висши учебни заведения и от едни от най-престижните университети в чужбина. Поради тази причина дипломите DFP са голямо предимство за франкофонския делови свят.

Френският институт в България е официален изпитен център за DFP.

Цена на курса:

Ниво DFP – 430 лв.