ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР ЕС БЪЛГАРИЯ

Business English Certificate (BEC) подготовка

Business English Certificate (BEC) подготовка

Business English Certificate (BEC) подготовка

Системата Success with BEC е специално разработена за подготовка за явяване на изпит BEC, но също така е подходяща за фирмено обучение и за всички желаещи да подобрят английския си език и възможностите си за намиране на по-добра работа. Изпитът се провежда всеки месец в лицензирани изпитни центрове в София.

Учебната система съдържа:

  • Учебник и учебна тетрадка, които включват лексика и граматика, специфична за BEC, уроци за развиване на уменията за комуникация в бизнес среда, както и уроци, които предоставят информация за формата на изпита.
  • аудио CD;
  • списък с необходимата лексика и граматика, която трябва да бъде усвоена след всеки урок;

Обучението включва и допълнително разработени тестове във формата на BEC,
които се използват за  предварителна подготовка и поставят курсиста в реална изпитна обстановка.

Business English Certificate (BEC) –  Образователен център ”ЕС България” предлага подготовка за изпита BEC (Business English Certificate).  Този изпит е специално създаден за желаещите да получат бизнес квалификация по английски език, която се признава в цял свят. Притежаването на Сертификат за владеене на бизнес английски (BEC) предоставя възможност за кандидатстване за работа в международни компании, както и за кандидатстване в университет.

Изпитът се провежда в три ниваBEC Preliminary, който отговаря на ниво B1 по Общоевропейската езикова рамка, BEC Vantage, които отговаря на ниво B2 и  BEC Higher, който отговаря на ниво C1.

Форма на обучение: курс с продължителност от 1 до 3 месеца, 90 учебни часа + 10 учебни часа пробен изпит.

Цена на курса:

Ниво BEC1 – 890 лв.

Ниво BEC2 – 940 лв.

Ниво BEC3 – 990 лв.