ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР ЕС БЪЛГАРИЯ

FCE, CAE и CPE

FCE, CAE и CPE

FCE, CAE и CPE

Тази учебна система е специално разработена за подготовка за изпитите на Cambridge – First Certificate English (FCE) и Certificate Advanced English (CAE) и CPE (Cambridge English Proficiency), които се провеждат от Британския Съвет (British Council) в София.

Системата „Objective“ е съобразена с последните промени във формата на изпитите FCE и CAE от декември 2015 година.

Съдържа учебник, работна тетрадка „Exam practice”, CD-та. Допълнително се предлага книжка с тестове за упражнение. Паралелно с преговор на граматиката, обогатяване и разширяване на тематичния речников запас, системата Objective развива уменията на курсиста във формата на изпитите FCE и CAE – четене с разбиране, писане, слушане с разбиране, практическо използване на езика (граматични и лексикални упражнения) и разговор.

Всяка година Образователен Център „ЕС България” провежда пробен изпит за FCE и CAE, създава се реална изпитна обстановка. Целта е нашите курсисти да усетят атмосферата на изпита и реално да преценят шансовете си за успешно полагане на истинския изпит. Освен това пробният изпит дава възможност на всеки курсист да открие сам къде има нужда да затвърди знанията си.

Форма на обучение: курс с продължителност от 1 до 4 месеца,120 учебни часа + 10 учебни часа пробен изпит.

First Certificate Cambridge (FCE) – Това е първият международен сертификат, отговаря на ниво B2 според Общоевропейската езикова рамка. Подходящ е за хора, които нямат намерение да се обучават в англоговоряща страна, а имат необходимост от доказателство, че владеят английски език на едно прилично ниво и могат да общуват свободно.

Certificate Advanced English (CAE) –  Познат в България като „Втори сертификат по английски език”, отговаря на ниво C1 от Общоевропейската езикова рамка.

Вторият сертификат за езикова компетентност по английски език се признава във всички престижни западни университети и работодатели. Той е достатъчно доказателство за владеене на английски език на високо ниво, за безпроблемно общуване в делови и ежедневни ситуации.

Cambridge English Proficiency (CPE) –  Сертификатът CPE (Cambridge English Proficiency) е международно признат и удостоверява владеене на английски език на професионално ниво, което се доближава до нивото на хората, за които английският е роден език. Той отговаря на ниво C2 от Общоевропейската езикова рамка и е предназначен за всички, които желаят:

  • да се обучават по магистърски  и докторски програми, провеждани на английски език
  • да взимат участие в семинари и обучения, уверени в познанията си по езика
  • да ръководят сложни изследователски проекти
  • да водят ефективни преговори в международна бизнес среда
  • да преподават английски език

Образователен център ”ЕС България” провежда подготовка за новият формат на изпита CPE, който влиза в сила от януари 2015 г.

Всички сертификати, издавани от Университета в Кеймбридж, са безсрочни.

Цена на курса:

Ниво CC1 – 750 лв. (3 вноски по 250.00 лв.)

Ниво CC2 – 780 лв. (3 вноски по 260.00 лв.)

Ниво CC3 – 825 лв. (3 вноски по 275.00 лв.)

Разгледайте нашите актуални предложения за сертификатни обучения в секция ГРАФИК.