ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР ЕС БЪЛГАРИЯ

Английски език за медици

Английски език за медици

Английски език за медици

Английски език за медици

Курсовете по английски език с медицинска насоченост на ОЦ „ЕС България“ са подходящи за лекари и медицински сестри, както и за мениджъри в здравни заведения, които работят с чуждестранни пациенти,желаят да ползват медицинска литература на английски език, да се обучават или да работят в чужбина.

Учебната система „Professional English in Use, Medicine” детайлно запознава курсиста със специфичната лексика на различните заболявания, симптоми, прегледи, изследвания и профилактика.

Усвоява се основната терминология, свързана с анатомията на човешкото тяло, видовете медицински и неквалифициран персонал в лечебни заведения и санаториуми. Добиват се умения за провеждане на медицински проучвания и подготовка на презентации.

Системата включва учебник с умело подбрани текстове от специализиран екип в областта на английски като чужд език с медицинска насоченост.

За включване в курс по английски за медици са необходими предварително познания по английски език на ниво Intermediate (А2 и В1 съгласно Общоевропейската езикова рамка).

Занятията се провеждат два пъти седмично по 3 учебни часа.

На всички успешно завършили курса на обучение по английски език за медици се издава Удостоверение за завършено ниво и степен на владеене на езика в съответствие с Европейската езикова рамка.

Форма на обучение: курс с продължителност от 2 до 3 месеца, 80 учебни часа.

Цена на курса:

Ниво ME – 650 лв.