Курсове по руски език за възрастни и младежи

Курсове по руски език за възрастни и младежи

Курсове по руски език за възрастни и младежи

Курсове по руски език

Нашите курсове по руски език за възрастни са подходящи както за ученици, така и за студенти или работещи хора, които желаят да обогатят езиковата си култура  с още един чужд език.

Обучението по руски език се провежда по учебната система “Приглашение в Россию”. Системата е в 2 части и покрива нивата от А1 до В1 по Общоевропейската езикова рамка.

Първата част на учебника е адресирана към курсистите, които започват изучаването на руски език от нулево ниво или имат известни познания по езика. Подходът на обучение е комуникативен и стимулира обучаващите се да общуват на чуждия език. Особено внимание се обръща на зрителната и слуховата нагледност. Граматиката е тясно интегрирана в комуникативния процес и се въвежда стъпка по стъпка на контрастивен принцип. Упражненията над лексиката и произношението са базирани на близостта между двата езика. В уроците се въвежда системно страноведски материал и постепенно се създава цялостна представа за страната и културата на изучавания език.Първата част на учебника съдържа 7 теми с логично свързани подтеми. Всяка тема завършва с обобщителен урок за проверка, оценяване и самооценяване. В края на учебника са приложени граматични таблици и руско-български азбучен речник. След изучаването на първа част от системата курсистите достигат ниво А2.

Втората част разширява и надгражда усвоените знания, като осъществява постоянен преговор на изученото в нов контекст. Подходът на обучение е комуникативен и чрез разнообразни задачи курсистите се стимулират да общуват на чуждия език. Голямо внимание се отделя на зрителната и слуховата нагледност. Граматиката е тясно интегрирана в комуникативния процес и се въвежда с оглед на специфичните трудности за българите. Упражненията над лексиката и произношението също са базирани на близостта между двата езика. Уроците съдържат системно страноведски материал, затвърдяват се знания и се включва нова информация за страната и културата на рускоезичните страни. След покриването  на втора част от системата курсистите завършват ниво В1.

Учебната система съдържа учебник, учебна тетрадка и дискове с аудиo упражнения.

В Образователен център „ЕС България“ се предлага в 3 нива:

 

RI1 – отговаря на ниво А1 от Общоевропейската езикова рамка;
RI2 – отговаря на ниво А2 от Общоевропейската езикова рамка;
RI3 – отговаря на ниво B1 от Общоевропейската езикова рамка.

На всички успешно завършили нашите курсове по руски език за възрастни се издава
Удостоверение за завършено ниво и степен на владеене на езика в съответствие с Европейската езикова рамка.

 Форма на обучение: курс с продължителност от 1 до 3 месеца

Цена на курса:

Езиково ниво Учебни часове

Записване до 7 дни преди старта на курса

Стандартна цена
A1, A2 60 уч. ч. 2 вноски по 145 лв. 2 вноски по 155 лв.
В1 70 уч. ч. 2 вноски по 180 лв. 2 вноски по 190 лв.
В2,С1 80 уч. ч. 2 вноски по 200 лв. 2 вноски по 210 лв.

Отстъпки:

  • 20 лв. за записване до 10 работни дни преди старта на курса
  • 20 лв. за наши стари курсисти
  • 30 лв. за дневни курсове от понеделник до петък от 09.00 до 18.00 ч.
  • 40 лв. при записване на две последователни нива
  • * Можете да ползвате една или повече отстъпки
  • За студенти – студентска програма „УСПЕХ“