ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР ЕС БЪЛГАРИЯ

Курсове по руски език за деца от 7 до 15 години

Курсове по руски език за деца от 7 до 15 години

Курсове по руски език за деца от 7 до 15 години

Курсове по руски език за деца от 7 до 15 години

В нашите курсове по руски език за деца използваме системата „Росинка”. Тя е цялостна учебна система за изучаване на руски език в детска възраст. Подходът при подбора и организацията на учебния материал е  разчупен и комуникативен. Изборът на темите е съобразен с детското ежедневие и съответства  на реалните интереси и възможности на децата, стимулира инициатива и самостоятелност. Уроците са разработени в диалогична форма, провокираща и усъвършенстваща уменията на децата да общуват на руски език. Текстовете са разнообразни,  близки до ежедневната употреба на езика и отразяват руския бит и култура, а задачите към тях провокират интереса на децата към четене и подобряват лексикалните им умения.

Учебната система “Росинка” се предлага в 6 части, като всяка една част включва учебник, учебна тетрадка и компактдиск с упражнения за слушане.

 На всички успешно завършили нашите курсове по руски език се издава Удостоверение за завършено ниво и степен на владеене на езика.

 Форма на обучение: годишен курс с продължителност от 8 месеца, 60 учебни часа.

Цена на курса:

Езиково ниво Учебни часове

Ранно записване до 15.09.2022 г.

Цена за една учебна година
RJ1, RJ2, RJ3, RJ4, RJ5, RJ6 60 уч. ч. Учебни помагала: 65 лева 3 вноски по 220 лв.
  • Отстъпка за стари курсисти – 20 лева
  • Отсъпка за втори член на семейство – 20 лева
  • Отстъпка за записвания на 10 или повече деца от едно училище – 20 лв. от таксата за обучение за всяко дете.