ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР ЕС БЪЛГАРИЯ

Немски език за медици

Немски език за медици

Немски език за медици

Немски език за медици

Курсът по немски език с медицинска насоченост на ОЦ „ЕС България” е подходящ за лекари и медицински сестри. Също така и за общ персонал в лечебните заведения и санаториуми, които желаят да подобрят уменията си в общуване с чуждестранни пациенти или да работят в Германия, Австрия, Швейцария или Лихтенщайн.

Системата „Deutsch im Krankenhaus” запознава курсиста с цялата необходима лексика от ежедневието в болница, поликлиника или друг вид лечебно заведение. Усвояват се и се затвърждават езикови умения по приемане, лечение и изписване на пациент, както и административните процедури в дадено лечебно заведение.

Системата включва учебник и работна тетрадка в едно тяло, както и CD-та с упражнения за слушане и разбиране.

Курсовете по медицински немски се водят от опитни в областта преподаватели.

За участие в курса по немски език с медицинска насоченост са необходими предварителни познания по езика на ниво А2 спрямо Общоевропейската езикова рамка.

На всички успешно завършили курса на обучение по немски език за медици се издава Удостоверение за завършено ниво и степен на владеене на езика в съответствие с Европейската езикова рамка.

Форма на обучение: курс с продължителност от 1 до 3 месеца, 100 учебни часа

Цена на курса:

Ниво DM – 650 лв.