ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР ЕС БЪЛГАРИЯ

Разговорен немски език

Разговорен немски език

Разговорен немски език

Курсове по разговорен немски език

Думата „Tangram“ идва от арабски и означава гатанка. Това всъщност е древна арабска игра, в която се подреждат определени думи. Така дума по дума нашите курсисти подреждат и усвояват знания по немски език.

Системата „Tangram“ е много приятна и лека за работа, предназначена за хора, които желаят в кратки срокове да добият обща представа и да се справят с немския език в ситуации от ежедневието. В четирите нива на „Tangram“ са представени актуални ежедневни теми и ситуации, както и основната граматика. Разнообразни упражнения провокират курсистите да заговорят още в първия урок.

Всяко ниво включва учебник и учебна тетрадка в едно тяло, допълнителна тетрадка с упражнения и
аудио CD-та за слушане и усъвършенстване на произношението.

На края на всяко ниво е предвиден тест за проверка на степента на усвояване на учебния материал.

На всички успешно завършили курса по разговорен немски език се издава Удостоверение за завършено ниво и степен на владеене на езика в съответствие с Европейската езикова рамка.

Форма на обучение: курс с продължителност от 1 до 3 месеца, 50 учебни часа

Цена на курса:

Ниво DK1 – 330 лв.

Ниво DK2– 330 лв.

Ниво DK3 – 330 лв.

Ниво DK4 – 330 лв.