ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР ЕС БЪЛГАРИЯ

Сертификат TOLES

Сертификат TOLES

Сертификат TOLES

Какво представлява сертификата TOLES? 

Сертификат TOLES е международен сертификат, насочен основно към юристи (включително нотариуси и адвокати), студенти по право, устни и писмени преводачи по право. Сертификат TOLES е създаден от юристи за юристи. Той е признат от Организацията на юристите в Англия и Уелс, както и от много реномирани международни правни компании. Преминаването му е сигурна крачка към успешна кариера в правните среди.

Какво представлява подготовка за сертификат TOLES?

Нивата на трудност на сертификат TOLES са три, като всяко едно от тях отговаря на определени знания и умения да се борави с юридическия английски език.

Сертификат TOLES Foundation

Това е първото ниво от теста, което изпитва познаването на основната правна терминология.

Време: 90 минути

Умения: четене и писане

Фокус: основна правна граматика и лексика

Изпитът е писмен и разделен на 5 части. В първите две трябва да поставяте точните думи или други части на речта на определено място в изречения, като избирате от четири възможности. В другите три части са представени текстове, а от кандидата се очаква да докаже, че разбира значението на определени думи и при нужда да ги замества.

За първо ниво от теста TOLES могат да се подготвят курсисти с покрито ниво А2 на владеене на английски език според Общата Европейска рамка.

Оценяване: От 81 до 100 точки – отличен, от 61 до 80 – много добър, от 41 до 60 – задоволително, от 0 до 40 – кандидатът не преминава теста.

Сертификат TOLES Higher

Това е второто ниво от теста, което проверява отличното познаване и употребата на правната терминология.

Време: 135 минути

1-ви писмен изпит: 90 минути

2-ри изпит слушане и разбиране: 30-45 минути

Умения: четене, писане, слушане

Фокус: точно и прецизно използване на правната терминология

Първата част на изпита е разделена на 6 части. Основното, което се изисква, е да се попълват пропуснати думи в изречения и текстове като се избира от четири възможности.

Втората част на изпита е трикратно изслушване на кратко изложение, след което се отговаря на въпроси по него, попълват се липсващи думи, посочват се верни и неверни твърдения от изложението.

За второ ниво от теста TOLES могат да се подготвят курсисти с покрито ниво B2 на владеене на английски език според Общата Европейска рамка.

Оценяване: От 81 до 100 точки – отличен, от 61 до 80 – добър, от 41 до 60 – задоволително, от 0 до 40 – кандидатът не преминава теста.

Сертификат TOLES Advanced

Това е третото и най-високо ниво от теста, което проверява познаването и употребата на правната терминология – необходимите познания при работа в международни правни компании.

Време: 120 минути

Умения: четене и писане

Фокус: използване на правната терминология по реални юридически казуси

Подобно на нивата досега, и тук присъстват въпроси за попълване на липсващи думи.В целия изпит въпросите са 60. В тази част от изпита кандидатите отговарят и на запитвания по юридически казус чрез официална правна кореспонденция на високо ниво.

За трето ниво от теста TOLES могат да се подготвят курсисти с покрито ниво C1 на владеене на английски език според Общата Европейска рамка.

Оценяване: От 451 до 500 точки – отличен, статус „златен”. от 401 до 450 – много добър, статус „оранжев”, от 301 до 400 – добър, статус „червен”. От 201 до 300 – задоволително, статус „лилав”, от 101 до 200 – приблизително задоволително, статус „син”, от 0 до 100 – единствено основни познания, статус „зелен”.

Дати за изпитите за сертификат TOLES до края на 2023 г. и 2024 г.

 

23 Май 2024

27 Юни 2024

22 Август 2024

21 Ноември 2024

 

 

Регистрация в изпитен център „ЕС България“ – минимум 5 седмици преди датата на изпит.

Къде да се подготвя за TOLES?

Подготовка за сертификат TOLES се провежда в Образователен център „ЕС България” – оторизиран изпитен и подготвителен център за придобиване на сертификат TOLES.

Подготовка за сертификат TOLES  сме структурирали в курс, включващ учебни материали по юридически английски, подкрепен от три нива професионални изпити. Нивата на изпитите са прогресивни стъпки за постигането на равнище на юридически английски, което се изисква от работодатели като международни фирми по търговско право, вътрешни правни екипи в частни компании и първокласни преводачи.

Учебните материали и изпити по юридически английски TOLES са разработени, като са следвани препоръките на опитни юристи по търговско право. Най-високите изисквания от работодателите в сферата на правото са отлични умения за създаване на правни текстове, както и изключителни умения за водене на преговори.

Как се провежда подготовка за сертификат TOLES?

Форма на обучение:

Обучението за изпита TOLES се провежда в индивидуална, полуиндувидуална или групова форма на обучение, в зависимост от нивото на владеене на английски език на обучаемите.

Цена на обучението за юридически английски или TOLES?

Цена на обучението в индивидуална форма:

40 лв./ уч.час

Цена на обучението в полуиндивидуална форма:

60 лв./ уч.час за двама

Цена на обучението в групова форма 30 учебни часа:

500 лв.

Къде важи сертификата TOLES?

TOLES  е международно признат и е отлично допълнение към автобиографията на всеки професионалист, който иска да работи на правната, политическата, дипломатическата или корпоративната сцени.

Долупосочените компании  и организации редовно назначават кандидати, преминали теста:

Правното общество на Англия и Уелс
Линклейтърс Опенхоф и Радлер
Алън и Oвъри
Бейкър и Макензи Прайзлотърхаускупърс
КПМГ
Сони Ерикосон
Даймлер Крайслер
Европейски съд
Европейска централна банка
Дойче Бундесбанк
Катар Стийл Кампъни
Катар Петрокемикъл Корпорейшън
Дюпон
Фрешфилдс Брукхаус Дерингер
Сименс