ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР ЕС БЪЛГАРИЯ

Юридически английски език

Юридически английски език

Юридически английски език

Курсът по юридически английски език е подходящ за всички клиенти на ОЦ „ЕС България“, които са действащи юристи, студенти по право или им се налага да работят с юридическа терминология. Той има за цел да въведе курсиста в основни принципни положения и термини от английската правна система и техните съответствия в континенталната правна система.

Учебната система “International Legal English” отваря вратите към международната юридическа общност.

Детайлно са разгледани области от юридическата практика като гражданско, вещно, търговско, облигационно право и право на интелектуалната собственост. Усвояват се термини свързани с подготовка на договори, фирмена регистрация, отношения кредитор-длъжник, както и основна лексика, свързана с международното частно и публично право.

Към предлаганите за разглеждане теми са включени упражнения и тестове, които имат за цел да затвърдят изучаваните термини и изрази, както и да се илюстрира тяхната употреба в определен текстов контекст.

Системата включва учебник, работна тетрадка и CD-та, както и допълнителни материали за упражнение и подготовка за изпита ILEC.

Необходимо условие за включване в курс по юридически английски език е владеене на английски език на ниво Upper-intermediate (B2 съгласно Общоевропейската езикова рамка)

На всички успешно завършили курса на обучение се издава Удостоверение за завършено ниво и степен на владеене на езика в съответствие с Европейската езикова рамка.

Форма на обучение: курс с продължителност от 2 до 3 месеца, 90 учебни часа.

Цена на курса:

Ниво LE – 700 лв.