ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР ЕС БЪЛГАРИЯ

Юридически немски език

Юридически немски език

Юридически немски език

Юридически немски език

Курсът по юридически немски на ОЦ „ЕС България“ е подходящ както за практикуващи юристи, така и за студенти, които желаят да специализират или да придобият научна степен в Германия или Австрия.

Учебните материали са специално подбрани от екип немскоговорящи юристи, така че да улеснят курсистите в усвояването на основната юридическа терминология и да го запознаят детайлно с правните системи на немскоговорящия свят.

Курсът по юридически немски език е разделен на два етапа. През първия от тях на базата на текстове и упражнения за слушане се усвоява и затвърждава специфичния юридически език от различните области на правото. Вторият етап е с практическа насоченост и включва дискусии по актуални теми, решаване на казуси и изготвяне на юридическа документация.

Задължително условие за включване в курса по юридически немски са предварителни познания по езика на ниво B2 според Общоевропейската езикова рамка.

На всички успешно завършили курса на обучение се издава Удостоверение за завършено ниво и степен на владеене на езика в съответствие с Европейската езикова рамка.

Форма на обучение: курс с продължителност от 1 до 3 месеца, 90 учебни часа

Цена на курса:

Ниво DJ – 650 лв.